Danmarks nordligste herregård

Gaardbogaard er beliggende ved Aalbæk i det nordligste Vendsyssel, ca. 20 km syd for Skagen, og er med sin nordlige placering Danmarks nordligste herregård.

Om1

Gaardbogaards historie

Godsets historie kan spores helt tilbage til middelalderen, hvor den første kendte ejer af ejendommen var ridderen Henrik Nielsen Panter, der stod noteret som ejer i 1335. Senere blev godset solgt til Vrejlev Kloster, hvorefter det i 1536 efter reformationen, ligesom andet kirkegods, overgik til Kronen. I 1546 fik godset egen birkeret, hvilket vil sige, at det blev en selvstændig domsret. I 1577 solgte Frederik II godset til Karen Rønnow, der var enke efter Jens Bille. Efter Karen Rønnows død blev Gaardbogaard solgt til den navnkundige Ingeborg Skeel til Voergaard.

I løbet af 1600-tallet var den nordlige del af Vendsyssel voldsomt plaget af sandflugt, og i slutningen af 1600-tallet samt i 1700-tallet var godsets jorder næsten ødelagt af sandflugten. Dette var en skæbne, Gaardbogaard delte med flere andre gårde i Vest- og Nordjylland.

I løbet af 1800-tallet lærte man at bekæmpe sandflugten mere effektivt, og i den sidste halvdel af 1800-tallet lykkedes det den entreprenante godsejer, og senere etatsråd, Jørgen Wendelboe Larsen at genrejse Gaardbogaard, blandt andet ved udtørring af Gaardbo Sø, der inden da var Vendsyssels største sø.

Wendelboe Larsen opførte et moderne og prægtigt herregårdsanlæg, hvilket blandt andet tæller den nuværende hovedbygning fra 1893, som er opført efter tegninger af arkitekt Martin Borch i nederlandsk renæssancestil. Wendelboe Larsen opbyggede et mønsterlandbrug på Gaardbogaard og importerede blandt andet jerseykoen til Danmark i 1896. Godset havde i år 1900 en besætning på 160 jersey-årskøer, hvilket var en meget stor besætning efter datidens forhold. Endvidere var der på godset eget mejeri, og mælkeprodukterne blev afsat under eget navn og brand.

Efter Jørgen Wendelboe Larsens død solgte hans enke godset i 1940 til arkitekt Georg Østergaard, og ejendommen har i 1900-tallet haft flere skiftende ejere. Siden 1999 har Gaardbogaard været ejet af familien Christiansen, og det er lykkedes at videreudvikle ejendommen og virksomheden gennem perioden.

Om2