Landbrug

På Gaardbogaard drives i dag et moderne landbrug, hvor hovedfokus er planteavl. Inklusive alle forpagtninger og samarbejdsaftaler dyrkes her omkring 1.300 hektar planteavl med forskellige afgrøder.

Gaardbogaards vigtigste afgrøde er kartofler, og herudover dyrkes også et varieret sædskifte, som blandt andet består af korn, raps, frøgræs og grovfoder, som dækker over græs og majs.

Jagt

Gaardbogaards jagtvæsen tilbyder mange forskellige muligheder; alt fra traditionel udlejning af arealer og jagtterræner, som både enkeltpersoner og konsortier kan leje, til dagjagter på såvel klovbærende vildt som fasaner, agerhøns, ænder, gæs og andet småvildt.

Events

På Gaardbogaard afholdes forskellige kulturelle arrangementer, og det er også muligt at leje vores festsal til privat brug. Alle events og arrangementer på godset foregår i de naturlige og æstetiske rammer, som kendetegner Gaardbogaard.

Godset vil gerne bidrage med kulturelle oplevelser i særklasse. Blandt herregårdens egne events er musikarrangementer, hvor forskellige artister inden for blandede genrer underholder og fortæller gennem musik og sang.

Det er muligt at leje herregårdens festsal, som er ideel til alt fra en spændende weekend med jagtselskab til fejring af livets store begivenheder.

Gaardbogaards historie

Gaardbogaard er en historisk herregård beliggende ved Aalbæk i det nordligste Vendsyssel, ca. 20 km syd for Skagen, og er med sin nordlige placering Danmarks nordligste herregård.

Godsets historie kan spores helt tilbage til middelalderen, og i dag fremstår herregården som et velbevaret stykke historie med sit særprægede udtryk, der eftergiver 1800-tallets nationalromantik. Gaardbogaard er nu privat hjem for familien Christiansen, og derudover beskæftiger virksomheden sig med de tre hovedområder: landbrug, jagt, og events.