Landbrug med tradition og innovation

På Gaardbogaard drives i dag et moderne landbrug, hvor hovedfokus er planteavl. Inklusive alle forpagtninger og samarbejdsaftaler dyrkes her omkring 1.300 hektar planteavl med forskellige afgrøder.

Landbrug2

Moderne landbrug med planteavl

I dag er det primære fokus på planteavl, og Gaardbogaards vigtigste afgrøde er kartofler. Her dyrkes stivelseskartofler, som sendes til den lokale virksomhed AKV Langholt AmbA, som er den nordligste af de fire kartoffelstivelsesfabrikker, der findes i Danmark.

Derudover dyrkes også et varieret sædskifte, som blandt andet består af korn, raps, frøgræs og grovfoder, som dækker over græs og majs. Markbruget på Gaardbogaard drives efter principperne om reduceret jordbehandling, som er en form for pløjefri dyrkning.

Landbrug1